Kontakt

Jesteśmy gotowi odpowiedzieć na wszelkie zapytania, udzielić informacji handlowych czy technicznych oraz wesprzeć w procesie zakupu.   Media społecznościowe

  Smart Solution Sp. z o.o. jest spółką z siedzibą w Woli, ul. Międzyrzecka 6, 43-225 Wola, Polska; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS:0000491202, z kapitałem zakładowym PLN 250,000.00 z numerem NIP PL 6381809338
  KRS: 0000491202
  NIP: 6381809338
  REGON: 243471027

  DANE DO PŁATNOŚCI

  Bank Pekao S.A.
  PLN: 90 1240 1343 1111 0010 8541 6687
  EUR: PL 92 1240 1343 1978 0010 8541 6951
  BIC/SWIFT: PKOPPLPW