Customer advisor in a consumer electronics/appliances store

Join Team Smart Solution and Build the Future with Us!

Smart Solution Sp. z o.o. is not just a company. It is a team full of passion and energy that wins the hearts of customers not only in Poland, but all over the world. We are pioneers in the e-commerce industry with a team that keeps raising the bar higher.

Workplace:

What you will be doing as aCustomer advisor in a consumer electronics/appliances store

What do we have in store for you?

Recruiting again for this position!

If you have already applied to us once, don’t hesitate to give us a second chance to get to know you. Send your resume once again!

Don’t miss the opportunity to be part of something special. We are waiting for you!

Apply today!

Customer advisor in a consumer electronics/appliances store

Salary :4 500 - 5 000 zł / brutto
Working dimension: Full-time
Contract type - Employment contract
Location:
Wola, 43-225

Please include a clause in your resume:
 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Smart Solution Sp. z o.o. z siedzibą w Woli 43-225, ul. Międzyrzecka 6 zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).” Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.
Informujemy, że Administratorem danych jest Smart Solution Sp. z o.o. z siedzibą w Woli 43-225, adres: ul. Międzyrzecka 6, KRS: 0000491202, NIP: 6381809338, REGON: 243471027.
Wyrażenie zgody jest dobrowolne, zgoda może zostać wycofana w każdym czasie poprzez wysłanie pisemnego oświadczenia na adres Administratora.
Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.